نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)|آی آر

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)

دسته بندی: جغرافیا
کلمات کلیدی: نقشه جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی, جهت شیب, جهت شیب استان ها, نقشه جهت شیب استان ها, نقشه رستری جهت شیب, دانلود نقشه جهت شیب, نقشه ی جهت شیب شهرستان ها, نقشه ی جهت شیب شهرستان کاشان, استان اصفهان,
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان کاشان (واقع در استان اصفهان)

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22.5 درجه)

شمال شرقی (22.5

67.5)

شرقی (67.5-112.5)

جنوب شرقی (112.5-157.5)

جنوب (157.5

202.5)

جنوب غرب (202.5-247.5)

غرب (247.5-292.5)

شمال غرب (292.5-337.5)

شمال (337.5-360)